Oled jõudnud Asjalik OÜ kodulehele!     

Siin on ülevaade tegevustest, millega saan Sinu ettevõttele või ettevõtmisele, MTÜ-le või külale kasulik olla.     

Vali välja huvipakkuv teema ja võta ühendust. Üheskoos leiame küsimustele vastused ja ideedele lahendused.             
  • projektitaotluste koostamine;
  • ühisturunduse korraldamine;
  • trükiste koostamine;
  • andmete kogumine ja analüüs;
  • küsitluste läbiviimine;  

katrinuu@gmail.com         tel. 5119039

Rõõmsate kohtumisteni!

Katrin Uudeküll


      

  • vanade fotode koolitus;
  • fotode skanneerimine;

  • metsa ülestöötamisel omanikujärelvalve teostamine

Ilmunud on reklaamajaleht                    

Asjalik Pandivere                                                

nr 1, dets 2012, tiraaž 5500, loetav SIIN

nr 2, aprill 2013, tiraaž 5000, loetav SIIN